2023 March 28 Tuesday
പോരാട്ടങ്ങളും യാതനകളും മനുഷ്യനെ പൂര്‍ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി

The next world happens in Su’s office

The next world happens in Su’s office

The next world shows him position moodily on alleyway, looking upright in the future

This woman is answering the phone on her behalf company. It is their girlfriend, Mrs. Ho. She tells the lady that Mr. Ho is still in a conference. He requires in the event that she is produced the latest dinner reservations, hence she’s got Dating-Seiten fГјr heterosexuelle Profis. She next tells your one to Miss Yu entitled to say the woman is on her method. Mr. Ho leaves Su to get rid of up of working while he goes possesses food together with domme, Skip Yu. He asks in the event that he can render their right back anything from new bistro. Su states she is good, she’s going to rating her own eating, and thanks a lot your. She comes to an end working and happens family. Back at home, she retrieves her soup thermos on the home. Mrs. Suen runs into the lady in the hall and you may requires where she goes therefore later. Su says to this lady the woman is merely getting some pasta of the evening business. Mrs. Suen requires their to remain for lunch; they have been with pork soups. Su refuses, saying she really isn’t that eager, she only desires certain sky. Mrs. Suen says to this lady this woman is as well sincere and you will observe her walk out-of.

A scene then suggests Mrs. Chow at the the woman office, into mobile phone having anybody. This woman is informing the person to your cell phone you to definitely she is leaving now, as there are no need to grab her. Chow comes up in the office asking shortly after their; he’d desired to take the girl to dining. This lady manager informs him she already kept which can be flummoxed as the so you’re able to just how she would not have told your you to definitely. Chow humor it off, saying she usually forgets to share with him. According to him she’s most likely currently domestic at this point and you can will leave. The latest audio theme starts once again more than an attempt out-of Su taking walks for the field, soup thermos on her sides. She joylessly waits towards the roadway vendor so you’re able to complete the girl thermos having soups and you may treks back-up the fresh new street. Chow, magazine less than their sleeve, passes along the exact same alley on the nights business, by yourself. He eats restaurants there by himself.

A recurring audio motif, an excellent waltz, performs in the flick inside the silent sequences instead of talk one to represent this new advancement of the brand new respective marital malfunctions and you may, after, the newest advancement of Su and you may Chow’s dating

Ahead of Chow leaves Chan’s home, he asks in the event the Su is home; they are hoping she will be able to assist a colleague out of their get low priced seats so you can Singapore. Chan says he’s going to citation the message with each other, for this reason obstructing Chow and you can Su out-of connecting, although they are obviously in person interesting which have Chow’s girlfriend. Mr. Chan and you can Mrs. Chow is riding duel wedges from inside the each other’s marriages, and therefore process are succinctly visually anticipate within the a scene to the 5-time draw of the film. In the first of them sequences, the camera music Su, whom loosens a cig on the pack and you can guides on dining room. Mr. Chan, sitting, back facing new frame, are handmade cards that have Mrs. Suen and her nearest and dearest. Su requires a chair behind him, looking over their neck. An other woman, a similar woman which Su has gone by prior to, to her years, and thought as Mr. Chow’s partner, comes into the space and seats ranging from Su along with her partner. Su really stands so that the lady ticket, swinging straight back from the girl spouse. Because the girl seats, she towns and cities a hands to your Su’s shoulder plus one hand discreetly on the rear out of Chan’s sofa. If you find yourself Su remains updates, Mr. Chow leaves the space, passageway anywhere between Su and her spouse. Although the scene portrays nothing more than characters entering and leaving an area, a rather banal thickness, the music together with tempo of their course is short for a heightened significance-its position regarding one another, this new scene’s careful clogging, try a visual symbolization from the way they commonly all of the come between one another in the end.


കമന്റ് ബോക്‌സിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സുപ്രഭാതത്തിന്റേതല്ല. വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. അശ്ലീലവും അപകീര്‍ത്തികരവും ജാതി, മത, സമുദായ സ്പര്‍ധവളര്‍ത്തുന്നതുമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.

Comments are closed for this post.