2023 March 27 Monday
പോരാട്ടങ്ങളും യാതനകളും മനുഷ്യനെ പൂര്‍ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി

If you like their to love the geek models, you must like hers

If you like their to love the geek models, you must like hers

Think of, no matter if, that just since you dislike anything, it doesn’t mean your geek girl won’t like it. History summer, immediately after SDCC, there were many of these posts online complaining about how Twilight damaged Comic-Fraud. Extremely? “Destroyed?” Sure, Twilight was crap. It’s a self-installation fic that should have not become had written beyond Livejournal, however, that doesn’t amount. Do you know what Twilight did? They brought thousands – thousands – out of people to Nerdstock, each one of them, even though they won’t comprehend it otherwise cannot admit it, is actually geeks. These are generally geeks to possess one thing dreadful, but they truly are still nudistfriends geeks. Plus they are away from the first ladies to visit San Diego.

While you can certainly do issues that nuts for in the course of time meaningless swelling away from plastic material, can’t you go out of your answer to woo her who can love them with you?

Do you know what? You love certain dreadful something, too. Thus create We. I come learning comics because the We liked Deprive Liefeld’s art, but my personal preferences aged. Now people women such Twilight, however, that doesn’t mean it is all might actually ever such. Sparkly vampires of the underworld keeps unlocked the possibility geekery away from a whole army out of lady, and no number what you believe of one’s show, you can’t refuse the benefit of you to definitely. The greater amount of technical people you will find, the greater the odds score. Sure, the typical Edward cullen fangirl are underage, but the woman is perhaps not likely to be 14 permanently – in the a few many years, you will find gonna be a slew out of people geeks shopping for you to definitely show its interests with, and they’re going to apt to be a little bit mortified in order to acknowledge Twilight is the perfect place they become. Very to express Twilight wrecked Comical-Con try idiotic and short-sighted. Your girlfriend isn’t going to be into that which you you may be toward, and that means you don’t have to instance everything away from hers. You should never judge.

Zero, finding that perfect nerd girl is not effortless. It’s a competitive community, but when enjoys one previously eliminated us? Get real, our company is debt collectors! We are going to hold off during the about three-hr outlines otherwise bluff all of our way on the right back out-of areas to acquire what we wanted.

As opposed to well-known view (and also from what we told you a lot more than), people create repeated comicshops and you can game areas. Whatsoever, ladies is actually into the comics and you can video game and you will all else guys are for the, and people are definitely the places that they’re able to pamper. That doesn’t mean, not, that you’re going to manage to cam up an individual, comic-enjoying people towards a good Wednesday mid-day. Consider this: for those who went somewhere along with a slew regarding gawkers clumsily seeking hit you, are you willing to want to wade here once more? However not. However if it is some place you was required to wade? Better, might wade immediately if the NQ – Technical Quotient – is actually lower. Your estop waiting for brand new midnight discharge, however, those people will be high-character technical female, and perhaps they are most likely currently taken. Consider, an informal geek has been a geek.

But when you see a game on television and you will hear this to group shots, what do you notice? You will find people, enjoying the game every bit as much as the inventors are. The individuals try girls, participating in a good geeky interest. A few of them was basically one curious to begin with, and others got their attention recommended by the the husbands, boyfriends otherwise any. And just why? Really, brace yourself, once the we’re about to show certainly girls’ strong, ebony gifts:

Perhaps she loves to create

On the other hand of one’s money, you should be available to the woman certain areas of focus. Perhaps she knits. Maybe she squees that have glee everytime she sees a my Nothing Horse. age off table tennis. Possibly she loves to cosplay, perhaps not since you envision Leia are gorgeous, but just like the she do. Who knows. Any type of it’s, accept it. Discover that middle floor. Or, during the videogame conditions: when the she’s toward JRPGs and you are hardcore Halo, you really need to discover the Bulk Impact that will bring you together. Pamper the lady passion.


കമന്റ് ബോക്‌സിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സുപ്രഭാതത്തിന്റേതല്ല. വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്. അശ്ലീലവും അപകീര്‍ത്തികരവും ജാതി, മത, സമുദായ സ്പര്‍ധവളര്‍ത്തുന്നതുമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.

Comments are closed for this post.